UYARIDIR !

UP/DOWN FTP Sunucu olarak kullanılamaz.Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına aykırı hiç işlem yapılamaz. Sunucu 3 amaçla kullanılır,Oyun-Canlı Yayın-Render bu amaçlar dışında kullanılamaz.Oyun sunucusunda ve yayın sunucusunda render yapılamaz. bu kuralları sitemize üye olmuş herkes kabul etmiş sayılır.
Uyulmaması durumunda uyarı verilmeksizin hizmet iptal edilir.

Hizmet Sözleşmesi

Bu Siteden ve bu Sitede bulunan Hizmetlerden sadece, yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek olanlar yararlanabilir. Bu Siteyi ve bu Sitede bulunan hizmetleri kullanmakla kendinizin; (i) en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu ve/veya (ii) yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz. Eğer bu Sözleşmeyi kurumsal niteliği olan herhangi bir kurum adına akdediyorsanız, söz konusu kurumsal yapıyı işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve şartlara göre temsil ve ilzam etmek için gerekli yasal yetkiyi haiz olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu durumda “siz”, “sizin” ya da “Kullanıcı” terimleri bu kurumsal yapıyı ifade eder. Şayet, işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmenizden sonra GRAFİKSUNUCU tarafından, söz konusu kurumsal yapıyı ilzam etmek için yasal yetkinizin olmadığı tespit edilirse, ödeme yükümlülükleri de dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, işbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak sorumlu olacağınız bilgileriniz dahilindedir. GRAFİKSUNUCU, sahih ve kaynağı sizin kurumsal yapınızın yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul surette uyandıracak herhangi bir talimata, ihbara, belgeye ya da benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelecek hiçbir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır. Bu talimat, ihbar, belge ya da iletişimin sahihliği hakkında makul şüphe olması durumunda, GRAFİKSUNUCU ek olarak söz konusu bilgilerin sahihliğini onaylamanızı isteyebilir. Ancak bu onaylama talebi GRAFİKSUNUCU’nun mükellefiyeti değildir. Kurumlar adına temsil ve ilzama yetkili olduğu bilgisine istinaden hareket eden gerçek kişilerin kurum ile ilişiğinin kesilmesi halinde GRAFİKSUNUCU’nun bu hususu kendiliğinden tespit imkanı olmadığı tarafların malumu olmakla birlikte, kurumu temsilen hareket etmekte olan kişi/kişilerin kurumla ilişiğinin kesildiği bilgisi kurum tarafından ivedi olarak GRAFİKSUNUCU’ya bildirilmemiş ise, oluşabilecek tüm maddi ve manevi zararlardan kurum ve anılan gerçek kişi sorumlu olacaktır. GRAFİKSUNUCU’ya bu yönde bir bildirimin yapılmasının ardından GRAFİKSUNUCU tarafından bir hizmetin gerçek hak sahipliğinin tespitinin yapılması imkanı bulunmadığından GRAFİKSUNUCU’nun kayıtlarında yer alan kişi/kurum bilgileri dikkate alınacaktır. Bu sebeple kurumu temsilen sözleşmenin tarafı olan kimselerin tüm kayıtları kurum adına yaptırmış olması esastır. Kişilerin kurumları temsilen hareket etmekte olmasına karşın bu yönde bir bilgilendirmenin GRAFİKSUNUCU’ya yapılmamış olması halinde, GRAFİKSUNUCU’nun uhdesinde bulunan kayıtları dikkate almasından kaynaklanacak 3. Kişilerin de uğradığı zararlar dahil olmak üzere tüm maddi ve manevi zararlardan her ne nam ve hesap al


Aşağıda yer alan kurallara uyulacağı taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.
Müşteri, bu Siteyi ve bu Sitede bulunan Hizmetler ile sunduğu tüm içerikleri, işbu Sözleşme ve uygulamadaki tüm ulusal ve uluslararası kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak kullanacaktır.
Müşteri, önceden hususi yazılı izin almaksızın başka bir Kullanıcının ya da başka bir kişi ya da kurumun kimliğiyle siteye girmeyecek ve başka bir Kullanıcıya, şahsa ya da kuruma vekaleti veya yazılı sözleşme veya izin belgesi olmaksızın içerik sunumu yapmayacaktır.
Müşteri, önceden hususi yazılı izinlerini almaksızın, Kullanıcı İçeriklerini (aşağıda açıklanmıştır) ya da başka bir Kullanıcı, kişi ya da kuruma ait kamuoyuna ifşa edilmemesi gereken ya da bu kişilerin özel hayatlarını ilgilendiren bilgileri derlemeyecek ya da bunlardan yararlanmayacaktır. (kişisel bilgi veriler, özel hayatın gizliliğini ihlal edecek türde bilgi, belge, veri ve kayıtlar)
Bu Site ve bu Sitede bulunan Hizmetler ya da içerikler (sadece ve tümüyle GRAFİKSUNUCU’nun takdir yetkisine göre belirlenecek olup) aşağıdaki biçimlerde kullanılmayacaktır:
BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER, 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 8. MADDESİ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:
Üyelik Sözleşmesi

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, grafiksunucu.com adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. TARAFLAR
grafiksunucu.com adlı internet sitesinden (bundan böyle grafiksunucu.com olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır). GOGUMAX TEKNOLOJİ E-TİCARET YAZILIM VE ARACILIK A.Ş ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

KULLANIM KOŞULLARI 2.1 ÜYELER VE KULLANICILAR grafiksunucu.com sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır. 2.2 Bu SİTE' de sunulan hizmetler HASAN GÜVEN CAD NO:77/C GAZİEMİR/İZMİR adresinde mukim GOGUMAX TEKNOLOJİ E-TİCARET YAZILIM VE ARACILIK A.Ş bundan böyle kısaca "GRAFİKSUNUCU" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve grafiksunucu.com’un yasal sahibi GRAFİKSUNUCU olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi GRAFİKSUNUCU’e aittir. 2.3 İşbu üyelik sözleşmesi GRAFİKSUNUCU tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak grafiksunucu.com’da yayınlanarak KULLANICILAR’ın ve ÜYELER’in bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 2.4 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve grafiksunucu.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, GRAFİKSUNUCU tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 2.5 GRAFİKSUNUCU grafiksunucu.com sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

TANIMLAR
3.1. ÜYE : GRAFİKSUNUCU’den ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, GRAFİKSUNUCU tarafından üyelikleri onaylanarak GRAFİKSUNUCU 'e üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.) 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile grafiksunucu.com’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin grafiksunucu.com’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez. grafiksunucu.com’a üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde GRAFİKSUNUCU üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar. 3.2. KULLANICI : GRAFİKSUNUCU’e ait grafiksunucu.com sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir. 3.3. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından GRAFİKSUNUCU'e SMS (kısa mesaj) göndermesi ile GRAFİKSUNUCU'in KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir. 3.4. LİNK: grafiksunucu.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden grafiksunucu.com’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 3.5. İÇERİK: grafiksunucu.com sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 3.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: grafiksunucu.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle GRAFİKSUNUCU arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 3.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,grafiksunucu.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

HİZMETLERİN KAPSAMI
4.1. GRAFİKSUNUCU’in, grafiksunucu.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. grafiksunucu.com üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler. 4.2. GRAFİKSUNUCU’in grafiksunucu.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi www.grafiksunucu.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo firması tarafından müşteriye GRAFİKSUNUCU adına ayıpsız olarak teslimidir. 4.3. GRAFİKSUNUCU, grafiksunucu.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği grafiksunucu.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler. 4.4. grafiksunucu.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların GRAFİKSUNUCU tarafından belirlenecek olan ve grafiksunucu.com’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. GRAFİKSUNUCU, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin grafiksunucu.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

GENEL HÜKÜMLER
5.1. ÜYELER ya da KULLANICILAR, grafiksunucu.com sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, grafiksunucu.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler. 5.2. ÜYELER ya da KULLANICILAR, grafiksunucu.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır. 5.3. ÜYELER ya da KULLANICILAR, grafiksunucu.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 5.4. GRAFİKSUNUCU, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR, grafiksunucu.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden GRAFİKSUNUCU'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 5.5. SİTE üzerinden, GRAFİKSUNUCU’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. grafiksunucu.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında GRAFİKSUNUCU 'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. 5.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, GRAFİKSUNUCU’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, GRAFİKSUNUCU’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 5.7. grafiksunucu.com internet sitesi yazılım ve tasarımı GRAFİKSUNUCU mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. grafiksunucu.com sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 5.8. GRAFİKSUNUCU, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya GRAFİKSUNUCU’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da GRAFİKSUNUCU’in haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir. 5.9. GRAFİKSUNUCU, grafiksunucu.com mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, grafiksunucu.com üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. grafiksunucu.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler grafiksunucu.com sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile grafiksunucu.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. grafiksunucu.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve GRAFİKSUNUCU 'in grafiksunucu.com’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir. 5.10. GRAFİKSUNUCU, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve grafiksunucu.com kullanma koşulları ile grafiksunucu.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, grafiksunucu.com’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, grafiksunucu.com sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. grafiksunucu.com kullanımı ya da grafiksunucu.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder. 5.11. grafiksunucu.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı GRAFİKSUNUCU’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, GRAFİKSUNUCU çalışanlarının ve yöneticilerinin, GRAFİKSUNUCU yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. GRAFİKSUNUCU, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 5.12. grafiksunucu.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla grafiksunucu.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, grafiksunucu.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, GRAFİKSUNUCU ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin grafiksunucu.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı GRAFİKSUNUCU 'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 5.13. GRAFİKSUNUCU, grafiksunucu.com üzerinden KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. GRAFİKSUNUCU aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, grafiksunucu.com hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 5.14. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde GRAFİKSUNUCU tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde GRAFİKSUNUCU; GRAFİKSUNUCU hizmetleri, GRAFİKSUNUCU bilgileri, GRAFİKSUNUCU telif haklarına tâbi çalışmaları, GRAFİKSUNUCU ticari markaları, GRAFİKSUNUCU ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 5.15. Taraflar, GRAFİKSUNUCU’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
GRAFİKSUNUCU, grafiksunucu.com’a erişilmesi, grafiksunucu.com’un ya da grafiksunucu.com’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. GRAFİKSUNUCU, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. grafiksunucu.com’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da grafiksunucu.com’un kullanılması ile GRAFİKSUNUCU’in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

GİZLİLİK- KİŞİSEL VERİLER
GRAFİKSUNUCU, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Elektronik Ticaret işlemleri nedeniyle grafiksunucu.com’ un tüketiciden elde ettiği kişisel bilgi ve veriler grafiksunucu.com tarafından gizli bir şekilde tutulup üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Ancak üye, grafiksunucu.com’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerin ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları amaçlarıyla toplanmasına, DOL GRAFİKSUNUCU ve bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına grafiksunucu.com ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, GRAFİKSUNUCU’ ın bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına, grafiksunucu.com ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

DEVİR
GRAFİKSUNUCU, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. grafiksunucu.com, ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu sözleşmeyi ya da grafiksunucu.com içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI YA DA ÜYELER fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle grafiksunucu.com sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

MÜCBİR SEBEP
GRAFİKSUNUCU, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, grafiksunucu.com sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle GRAFİKSUNUCU’den herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu Üyelik Sözleşmesi ve grafiksunucu.com’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. GRAFİKSUNUCU’in, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL
İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, GRAFİKSUNUCU tarafından KULLANICI YA DA ÜYELER’e içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini grafiksunucu.com sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. GRAFİKSUNUCU, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek grafiksunucu.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

İADE ŞARTLARI
grafiksunucu.com adresi üzerinden kiraladığınız ekran kartlı sunucuları hiç bir mazeret göstermeksizin 24 saat içinde iade talep edebilirsiniz.24 saat sonrası iade talepleri kabul edilmiyecek olup satın alma öncesi tüm müşterilere demo sunulmaktadır.Hizmetlerimiz Satın Alma değil kiralama hizmeti olduğundan dolayı Tüketici hakları kararnamesi dışında hizmet vermektedir.
KİŞİSEL VERİLERN KORUNMASI KANUNU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Hakkında Bilgilendirme Bu sayfada; özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla yürürlüğe giren "6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında firmamızın üstlendiği sorumluluklar ve ayrıca kullanıcı sıfatıyla sahip olduğunuz haklar ile ilgili bilgilendirici içerikler yer almaktadır. GOGUMAX TEKNOLOJİ E-TİCARET YAZILIM VE ARACILIK A.Ş olarak, GRAFİKSUNUCU ve diğer markalarımızın sitelerini ziyaret eden, sağladıkları hizmetlerden faydalanan siz değerli kullanıcılarımızın kişisel verilerini Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında korumak en büyük önceliklerimizdendir. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin ad, soyad, TC kimlik numarası, iletişim bilgileri gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup; ilgili mevzuat gereğince şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları KVKK madde 4 uyarınca: Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur: Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. Doğru ve gerektiğinde güncel olma. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. Kişisel verileriniz, GRAFİKSUNUCU tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. GRAFİKSUNUCU’un ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız sürece oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, GRAFİKSUNUCU’un düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kayıt altına alınan kişisel verileriniz; alan adı tescili, lisans tescili, SSL tescili ve benzeri hizmetler için, 3. Parti firmalar, kurum ve kuruluşlar; sunucu hizmetlerinde kullanılan hizmet ve lisanslara bağlı olarak yazılımların üretici firmaları, ödeme ve tahsilat hizmetleri için banka veya kredi kartı kuruluşları, eposta gönderim hizmeti sağlayan 3. parti eposta gönderim firmaları, faturalama ve muhasebe işlemleri için efatura, earşiv ve benzeri elektronik belge işleyen firmalar ve kurumlar, kullanıcı deneyimlerinin ölçülebilmesi ve pazarlama çalışmalarının yapılabilmesi için 3. Parti istatistik ve analiz firmaları ve yasal merciler ile gerekli ölçüde paylaşılmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz; GRAFİKSUNUCU tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, GRAFİKSUNUCU tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, GRAFİKSUNUCU’un ve GRAFİKSUNUCU’la iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, GRAFİKSUNUCU’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda GRAFİKSUNUCU tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda GRAFİKSUNUCU’un sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle GRAFİKSUNUCU’a iletmeniz durumunda, GRAFİKSUNUCU talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, GRAFİKSUNUCU tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle GRAFİKSUNUCU’a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak GRAFİKSUNUCU’a iletmeniz gerekmektedir.

rtx2080

Evinde Oyun Oynarcasına Eğlenceli ve Ekonomik

HEMEN KİRALA